BYRTUS, Robin. Mechanické vlastnosti svaru titanové slitiny TiAl6V4 připraveného pomocí technologie elektronového paprsku [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82323. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Libor Válka.
Uložit do Citace PRO