DVOŘÁK, Petr. Úprava hydraulické části plunžrového čerpadla na vyšší tlaky [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82328. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Habán.
Uložit do Citace PRO