KOPECKÝ, Jan. Určení kinetických parametrů reakcí pomocí DSC měření [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82329. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Vít Jan.
Uložit do Citace PRO