JAKL, Tomáš. Vliv výroby a legování na mechanické vlastnosti hořčíkových slitin [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82335. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Miroslava Horynová.
Uložit do Citace PRO