KADLA, Zdeněk. Řetězový posunovač [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82338. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.

Uložit do Citace PRO