FIRICOVÁ, Pavlína. Neo Ezo [online]. Brno [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82346. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Petr Kvíčala.
Uložit do Citace PRO