RUJBR, Kamil. In dust we trust [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82350. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Luděk Rathouský.
Uložit do Citace PRO