SVOBODA, Lukáš. Budiž světlo? Dopad světelného znečištění na životní prostředí [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82362. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Eva Ellederová.
Uložit do Citace PRO