BALAŽEVIČ, Lukáš. Burzovní aplikace pro systém Android [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82368. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vojtěch Zvončák.

Uložit do Citace PRO