DAŇHELOVÁ, Jana. Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82371. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Martin Kolařík.
Uložit do Citace PRO