HORŇÁKOVÁ, Veronika. Rozpoznání tváří v reálných podmínkách pomocí technik hlubokého učení [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82393. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Přinosil.

Uložit do Citace PRO