ŠEVČÍK, Ondřej. Aplikace vysokotlakého palivového systému na vznětový motor [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82421. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO