ZRÍNI, Miroslav. Experimentální ověření parametrů vodní mikroturbíny [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82426. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Štigler.

Uložit do Citace PRO