MAGDON, Jan. Výroba modelu planetové převodovky na 3D FDM tiskárně [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82450. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.
Uložit do Citace PRO