SOVADINA, František. Tvorba edukačních úloh pro výuku metody konečných prvků [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82462. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Nečas.

Uložit do Citace PRO