RADIL, Filip. Návrh pracovního ramene závitořezu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82465. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Pavlík.
Uložit do Citace PRO