PIŠTĚLÁK, Zbyněk. Horizontální štípací stroj na dřevo [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82469. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radek Knoflíček.
Uložit do Citace PRO