PŘIKRYL, Jakub. Návrh a konstrukce lineárního teleskopického hydromotoru [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82472. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Merenus.
Uložit do Citace PRO