KAŠČÁK, Pavol. Zpracování hořčíkových slitin technologií selective laser melting [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82477. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Suchý.
Uložit do Citace PRO