KRYL, Ivo. Zvuk [online]. Brno [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82492. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Ondřej Tobola.
Uložit do Citace PRO