RUŽIČKA, Michal. Univerzální komunikační jednotka [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82499. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ján Sláčik.

Uložit do Citace PRO