DOKULIL, Tomáš. Analýza vybraných položek účetních výkazů a vybraných ekonomických ukazatelů společnosti TREDOS, spol. s r.o. pomocí statistických metod [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/825. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO