MICHALIČKA, Filip. Návrh nové struktury aktivního filtru na tranzistorové úrovni [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82507. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zuzana Bečková.
Uložit do Citace PRO