VELEK, Jan. Formy bydlení a ubytování studentů a jejich vliv na danou lokalitu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8251. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Dagmar Glosová.

Uložit do Citace PRO