ZAHÁLKA, Jiří. Analýza rizik v průmyslovém podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8252. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Luboš Kotek.

Uložit do Citace PRO