KUSOVA, Yana. Analýza přístupů ke stanovování havarijních zón [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8253. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Luboš Kotek.

Uložit do Citace PRO