TOMICZEK, Roman. Relační a NoSQL databáze pro sběr dat z IoT zařízení [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82539. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Šeda.
Uložit do Citace PRO