MACURA, David. Interaction design s ohledem na koncového uživatele [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82541. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Pavel Sedláček.
Uložit do Citace PRO