SMIČKA, Daniel. Ovládací jednotka s modulem (Espressif) ESP32 [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82546. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladislav Škorpil.

Uložit do Citace PRO