BOBYLEVA, Ekaterina. Počítačová grafika: Malba [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82549. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Eva Ellederová.

Uložit do Citace PRO