POUL, Josef. Malé tepelné čerpadlo poháněné plynovým spalovacím motorem [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82569. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.
Uložit do Citace PRO