GAMBA, Jaromír. Návrh řešení vnitřní mechanické konstrukce pro robota s měkkým povrchem [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82572. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Stanislav Věchet.
Uložit do Citace PRO