KRŠKO, Peter. Porovnání mechanických vlastností šroubů s různou povrchovou úpravou a při uvážení jejich použití na hranici bezpečnosti. Online, Bakalářská práce, vedoucí Oldřich Ševeček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82582. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO