KRŠKO, Peter. Porovnání mechanických vlastností šroubů s různou povrchovou úpravou a při uvážení jejich použití na hranici bezpečnosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82582. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Oldřich Ševeček.
Uložit do Citace PRO