HORÁK, Filip. Aplikace programovacího jazyka Python na některé úlohy mechaniky [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82585. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Profant.
Uložit do Citace PRO