ZÁŘECKÝ, Tomáš. Výpočtové modelování s využitím metod přesíťování v MKP programu Abaqus [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82592. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Kubík.
Uložit do Citace PRO