KRČEK, Aleš. Analýza soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkem [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82599. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Vladimír Fuis.
Uložit do Citace PRO