SEDLÁČEK, Libor. Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Šroubárna Kyjov pomocí statistických metod [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8260. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.

Uložit do Citace PRO