POLÁŠEK, Kryštof. Obohacování spalovacího vzduchu vysoce čistým kyslíkem [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82602. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bělohradský.
Uložit do Citace PRO