GENCO, Ondřej. Soustava těles s pasivním účinkem s brzdou. Online, Bakalářská práce, vedoucí Vladimír Fuis. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82611. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO