KOVÁŘ, Lukáš. Metody nakládání s infekčním odpadem z nemocničních provozů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82621. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Eva Konečná.
Uložit do Citace PRO