ČERNÝ, Michal. Analýza sekundárního okruhu bloku VVER 440 [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82643. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Milčák.
Uložit do Citace PRO