LAVIČKA, Jiří. Senzor měření rychlosti proudění vzduchu v elektrickém stroji [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82646. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Radek Vlach.
Uložit do Citace PRO