LAUKO, Matúš. Návrh řídicího systému pásového dopravníku [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82660. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Ondřej Andrš.
Uložit do Citace PRO