SLABÝ, Vít. Návrh a realizace demonstračního modelu dvojítého kyvadla [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82661. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Michal Bastl.
Uložit do Citace PRO