TRAN, Adam. Automatické ladění regulátoru pro DC motor [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82665. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Najman.
Uložit do Citace PRO