SUKOVATÝ, Adam. Vliv frekvenčního měniče na životnost ložisek a jejich poškození [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82666. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Nahodil.
Uložit do Citace PRO