HONS, Richard. Model kompozitního nosníku s piezoelektrickou vrstvou [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82668. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Hadaš.
Uložit do Citace PRO