KRÁLÍK, Jan. Implementace algoritmů kinematiky pro čtyřnohý chodící robot [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82669. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Václav Sova.
Uložit do Citace PRO