DRASTÍK, Martin. Využití vysocerozlišovací ultrazvukové spektroskopie při charakterizaci huminových látek [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8267. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Miloslav Pekař.
Uložit do Citace PRO