SLÁMA, Eduard. Návrh systému pro sběr provozních dat obráběcího stroje [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82675. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Ondřej Andrš.
Uložit do Citace PRO